Tư vấn trực tuyến

»Tổng đài tư vấn sức khỏe 1800 6659 (miễn cước).

» Hoặc Quý khách hàng có thể để lại thông tin dưới đây.

NHẬT KÝ TƯ VẤN

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ TƯ VẤN NGÀY 28/1/2019

Tổng đài 1800 6659 (Không mất phí gọi) sẽ tư vấn cho Quý khách hàng vào các khung giờ sau: Sáng: Từ 8 giờ -11 giờ 30 phút Chiều: Từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 30 phút Thứ 2,3,4,5,6, sáng thứ 7 hàng tuần Tất cả các thông tin của…

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ TƯ VẤN NGÀY 27/1/2019

Tổng đài 1800 6659 (Không mất phí gọi) sẽ tư vấn cho Quý khách hàng vào các khung giờ sau: Sáng: Từ 8 giờ -11 giờ 30 phút Chiều: Từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 30 phút Thứ 2,3,4,5,6, sáng thứ 7 hàng tuần Tất cả các thông tin của…

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ TƯ VẤN NGÀY 25/01/2019

Tổng đài 1800 6659 (Không mất phí gọi) sẽ tư vấn cho Quý khách hàng vào các khung giờ sau: Sáng: Từ 8 giờ -11 giờ 30 phút Chiều: Từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 30 phút Thứ 2,3,4,5,6, sáng thứ 7 hàng tuần Tất cả các thông tin của…

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ TƯ VẤN NGÀY 22/01/2019

Tổng đài 1800 6659 (KHÔNG MẤT PHÍ GỌI) sẽ tư vấn chi tiết cho Quý khách hàng vào các khung giờ sau: Sáng: Từ 8 giờ -11 giờ 30 phút. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 30 phút. Thứ 2,3,4,5,6, sáng thứ 7 hàng tuần. Tất cả các…

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ TƯ VẤN NGÀY 18/01/2019

Tổng đài 1800 6659 (Không mất phí gọi) sẽ tư vấn cho Quý khách hàng vào các khung giờ sau: Sáng: Từ 8 giờ -11 giờ 30 phút Chiều: Từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 30 phút Thứ 2,3,4,5,6, sáng thứ 7 hàng tuần Tất cả các thông tin của…

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ TƯ VẤN NGÀY 15/01/2019

Tổng đài 1800 6659 (Không mất phí gọi) sẽ tư vấn cho Quý khách hàng vào các khung giờ sau: Sáng: Từ 8 giờ -11 giờ 30 phút Chiều: Từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 30 phút Thứ:  2,3,4,5,6,  sáng thứ 7 hàng tuần Tất cả các thông tin…

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ TƯ VẤN NGÀY 29/10/2018

Tổng đài 1800 6659 (Không mất phí gọi) sẽ tư vấn cho Quý khách hàng vào các khung giờ sau: Sáng: Từ 8 giờ -11 giờ 30 phút Chiều: Từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 30 phút Thứ:  2,3,4,5,6,  sáng thứ 7 hàng tuần Tất cả các thông tin…
Tổng đài tư vấn
18006659